מחקר איכותני מול כמותני

3.2  שיטות המחקר 3.2.1 הצגת שתי הפרדיגמות – איכותית מול  כמותית שתי פרדיגמות שולטות במחקר בתחום החינוך. פרדיגמה מדעית, המבוססת בעיקר על שיטות מחקר אמפיריות כמותיות  ופרדיגמה הומניסטית המבוססת על השיטה הפילוסופית, הרואה את המחקר בהבנת תופעות המחקר האיכותי הנטורליסטי (בירנבוים, 1993). גישת המחקר, שנבחרה למחקר זה היא הגישה האיכותית, בשל היותה מתאימה לחקר האדם,…

מודלים תאורטיים בבסיס המחקר

מודלים תאורטיים בבסיס המחקר ייחודיותו של המחקר הנוכחי היא בכך שהוא בוחן אינטראקציות חברתיות בין דוברי שפת הרוב והמיעוט, כאשר הנחקרים הם ילדים בגיל הרך, ובה בשעה מהווים מעין נציגי אוכלוסיות הנמצאות בניכור חברתי ובמצב של סכסוך מתמשך. לאור הקשרים מגוונים אלו (הלשוני, האידיאולוגי, התרבותי והחברתי), נבחנות ההתנהגויות והאינטראקציות בקרב ילדי הגן היהודי-הערבי מהפרספקטיבה הרב-תחומית,…

ביבליוגרפיה

הסבר כללי המושיע האקדמי מספק זה שנים רבות עזרה בכתיבת סמינריון, כתיבת סמינריון, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות, סיוע בכתיבה אקדמית, סיוע בכתיבת עבודה סמינריונית, עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית, עזרה בסמינריון, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות, כתיבת עבודות אקדמיות וכתיבת עבודות סמינריוניות וכן בכתיבת מקורות וביבליוגרפיה. להלן דוגמה של עבודה אקדמית זו אשר נכתבה בעזרה וסיוע לכתיבה…

דוגמה לעבודת סמינריון בנושא מוטיבציה בעבודה

מבוא כבר מקדמת דנא האדם נפגש עם היבטים שונים המתייחסים למניע שעומדת מאחורי ההתנהגות האנושית. אם נזכיר דוגמאות מספר מהתנ"ך, נראה שכבר חווה שנתנה את הפרי האסור לאדם הונעה מהרצון לטעום מעץ הדעת; הפרשנים עסקו רבות בשאלה מה הניע את קין להרוג את הבל אחיו; ו"למה צחקה שרה" ומה הניעה אותה בגרשה את הגר? מטרת…

איך כותבים סמינריון סיוע בעבודות אקדמיות?

בשאלה זו מתחבטים סטודנטים רבים. המשימה שלהם: כתיבת עבודות אקדמיות. ואכן, עליהם לכתוב עבודות מחקר כמותני ואיכותני, כתיבת סמינריון, או כתיבת מאמר אקדמי. ישנם אתרים רבים המציעים סיוע בכתיבת עבודות בתשלום, סיוע בכתיבה סמינריונית ובכלל בכתיבת עבודות סמינריוניות. אך המושיע האקדמי עובד לפי הקוד האתי והאקדמי. הסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות נעשה במשותף עם הסטודנט. למעשה,…

אודות כתיבה אקדמית

  [1] 1.1 קריאת מקורות כתיבתה של עבודה אקדמית מבוססת על קריאת הספרות העיונית והמקצועית בנושא בו בחרת לכתוב את עבודתך. נקודת המוצא לחומרי הקריאה יכולה להיות רשימה ביבליוגרפית שניתנה בקורס (שפרבר, 2007) או ערכים רלוונטיים בספרות יעץ. מכאן והלאה מתחיל תהליך של חיפוש מקורות קריאה נוספים בספריה ובמאגרי מידע כאשר המטרה הינה לאתר את המחקרים,…

מאמרים

מאמר מכתב-עת בדפוס (עברית) שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר/י המאמר (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מס' כרך, עמודים. בעברית: שם כתב העת + מספר הכרך: בכתב מודגש או בכתב נטוי. מספר הגיליון: בסוגריים ללא הטיה. רישום מספרי העמודים מימין לשמאל. מספור הדפים בתוך הכרך הוא רציף: יש לציין מס' כרך, ללא מס' גיליון: יעיש, מ' (2004).…

ספרים

APA >> רשימה ביבליוגרפית >> ספרים הסבר קצר: שם הספר בלועזית: סגנון גופן נטוי – Italic  שם ספר בעברית עיבוד כללי ה – APA לעברית ניתן לבחור באחת מהשיטות: גופן מודגש Bold גופן נטוי Italic שם הספר (בלועזית):  רק האות הראשונה במלה הראשונה תיכתב באות גדולה.  המשך שם הספר באותיות קטנות. המשך כותר בלועזית (נקודתיים): לאחר הנקודתיים – אות ראשונה באות…

הסבר כללי

הסבר כללי לפי סוגי חומר (ספרים, מאמרים ועוד) 2. סידור הרשימה הביבליוגרפית 3. כיצד לבצע הזחה של שורות (כניסה תלויה) ברשימה  הביבליוגרפית . ספרים ​ ​​​​​שם הספר בלועזית: ​סגנון גופן נטוי – Italic   לרישום בעברית – יש לבחור את אחת מהשיטות של עיבוד כללי הכתיבה לפי ה-APA לעברית על פי בחירתכם. ​שם הספר בעברית: גישה א: בסגנון גופן מוגדש (B). ראה: כתב העת מגמות – כללי…