כתיבת עבודת סמינריון

כתיבת עבודת סמינריון סטודנטים רבים עומדים בפני המשימה של כתיבת סמינריון. כתיבת סמינריון היא דרישה אקדמית כבר בתואר הראשון. לעיתים מדובר בעבודה אחת ולעיתים בשתי עבודות ואף יותר. כתיבת עבודה אקדמית – סמינריון – כוללת מספר פרמטרים: מבוא, סקירת ספרות, מתודולוגיה, דיון, סיכום וביבליוגרפיה. כתיבת העבודה הסמינריונית היא משימה הדורשת ריכוז, ידע, הסקה לוגית, יכולת…

גורמי סיכון בקרב נהגים צעירים

גורמי סיכון בקרב נהגים צעירים תאונות הדרכים הן אחת הבעיות החברתיות החמורות של החברה המודרנית. הסיכו י להיפגע בתאונת דרכים בארץ גבוה יותר מהסיכוי להיפגע בכל קבוצות התאונות האחרות (בינסטוק ואחרים, 1998). רבות מתאונות הדרכים נגרמות מביצוע עברות התנועה. עבריינות התנועה(פשע תחבורתי) היא סוג של ״עבריינות עממית״(Folk Crime), והיא נפוצה מאוד. אחת הסיבות לשכיחותה של…

הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות

הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות תוכן עניינים: נושא                                              עמוד מבוא                                                                                    3 בחירת הנושא                                                                          3 היחס בין העבודה הסמינריונית לבין תחום הידע                                    2 סוגים של עבודה סמינריונית – אמפירית או עיונית                                   2 מבנה העבודה                                                                          5 מבנה של עבודה אמפירית                                                       5 מבנה של עבודה עיונית                                                         8 מתווה העבודה                                                                         9 קריאת מקורות                                                                         01 דוגמאות לנושאי מחקר, שאלות מחקר ושיטות…