גורמי סיכון בקרב נהגים צעירים

גורמי סיכון בקרב נהגים צעירים תאונות הדרכים הן אחת הבעיות החברתיות החמורות של החברה המודרנית. הסיכו י להיפגע בתאונת דרכים בארץ גבוה יותר מהסיכוי להיפגע בכל קבוצות התאונות האחרות (בינסטוק ואחרים, 1998). רבות מתאונות הדרכים נגרמות מביצוע עברות התנועה. עבריינות התנועה(פשע תחבורתי) היא סוג של ״עבריינות עממית״(Folk Crime), והיא נפוצה מאוד. אחת הסיבות לשכיחותה של…

הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות

הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות תוכן עניינים: נושא                                              עמוד מבוא                                                                                    3 בחירת הנושא                                                                          3 היחס בין העבודה הסמינריונית לבין תחום הידע                                    2 סוגים של עבודה סמינריונית – אמפירית או עיונית                                   2 מבנה העבודה                                                                          5 מבנה של עבודה אמפירית                                                       5 מבנה של עבודה עיונית                                                         8 מתווה העבודה                                                                         9 קריאת מקורות                                                                         01 דוגמאות לנושאי מחקר, שאלות מחקר ושיטות…