מאמרים

מאמר מכתב-עת בדפוס (עברית) שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר/י המאמר (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מס' כרך, עמודים. בעברית: שם כתב העת + מספר הכרך: בכתב מודגש או בכתב נטוי. מספר הגיליון: בסוגריים ללא הטיה. רישום מספרי העמודים מימין לשמאל. מספור הדפים בתוך הכרך הוא רציף: יש לציין מס' כרך, ללא מס' גיליון: יעיש, מ' (2004).…

ספרים

APA >> רשימה ביבליוגרפית >> ספרים הסבר קצר: שם הספר בלועזית: סגנון גופן נטוי – Italic  שם ספר בעברית עיבוד כללי ה – APA לעברית ניתן לבחור באחת מהשיטות: גופן מודגש Bold גופן נטוי Italic שם הספר (בלועזית):  רק האות הראשונה במלה הראשונה תיכתב באות גדולה.  המשך שם הספר באותיות קטנות. המשך כותר בלועזית (נקודתיים): לאחר הנקודתיים – אות ראשונה באות…

הסבר כללי

הסבר כללי לפי סוגי חומר (ספרים, מאמרים ועוד) 2. סידור הרשימה הביבליוגרפית 3. כיצד לבצע הזחה של שורות (כניסה תלויה) ברשימה  הביבליוגרפית . ספרים ​ ​​​​​שם הספר בלועזית: ​סגנון גופן נטוי – Italic   לרישום בעברית – יש לבחור את אחת מהשיטות של עיבוד כללי הכתיבה לפי ה-APA לעברית על פי בחירתכם. ​שם הספר בעברית: גישה א: בסגנון גופן מוגדש (B). ראה: כתב העת מגמות – כללי…

הנחיות להגשת עבודת גמר לתואר השני

הגשת העבודה עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בארבעה עותקים (שלושה עותקים קשיחים ואחד דיסק): למנחה האישי/ת של התלמיד/ה (במקרה שעבודת הגמר נעשתה בהנחיית שני מורים, יגיש/תגיש התלמיד/ה עותק נוסף), לשופט נוסף, לחוג, ולספריית האוניברסיטה (דיסק בלבד). העבודה תודפס על נייר A4 בכריכת קרטון.   שער העבודה בשער העבודה יצויינו הפרטים הבאים: אוניברסיטת תל אביב, שם החוג, נושא…