מה עושה סקירה שיטתית טובה?

באופן כללי, סקירה שיטתית טובה תכלול את המרכיבים הבסיסיים הבאים:

  • שאלה ממוקדת – כגון: 'האם התערבויות הוריות יעילות להפחתת התנהגות אנטי-חברתית של מתבגרים?' (בניגוד לשאלה לא ממוקדת, כגון 'האם התערבויות הוריות יעילות?') או 'האם תוכניות למניעת הריון של בני נוער מפחיתות הריונות בקרב בנות בבתי ספר תיכוניים עירוניים?' (שאלה לא ממוקדת תהיה, למשל, 'איך נוכל למנוע הריון של בני נוער?').
  • קריטריוני הכללה/הדרה – אילו מחקרים כללו או הוציאו המחברים, ומדוע. לדוגמה, סקירה עשויה לכלול רק מחקרים אקראיים, כי זו השיטה האמינה ביותר. המחברים צריכים לספק סיבה הגיונית להכללה או אי הכללה של מחקרים.
  • אסטרטגיית חיפוש – על המבקר להגדיר בבירור כיצד פעל למציאת מחקרים רלוונטיים; זה צריך לכלול חיפושים של דוחות שפורסמו וגם לא פורסמו של ניסויים, והוא עשוי לכלול חיפוש במסד נתונים מקוון וכן פנייה למומחים לנושאים כדי למצוא דוחות שלא פורסמו.
  • בחירת מחקר – כדי לקבוע אילו מחקרים שזוהו מתאימים לקריטריונים לסקירה, ולאסוף נתונים רלוונטיים עבור אותם מחקרים.
  • הערכת איכות המחקרים – עוזר לזהות סיכונים להטיה במחקרים.
  • סנתז את תוצאות המחקר – אם המחקרים הכלולים דומים, המחבר יכול לקבוע את היעילות הכוללת של התערבות באמצעות מטה-אנליזה (ראה להלן); אם המחקרים לא מאוד דומים (למשל אם הם מודדים דברים שונים, או אם חלק מהניסויים הם אקראי וחלק לא), אז המחבר עשוי לספק ניתוח נרטיבי, פשוט לתאר את התוצאות.
  • ניתוח ומגבלות – על המחבר לדון במשמעות התוצאות עבור תחום המחקר הנדון, כולל כיצד התוצאות עשויות לשנות את מה שכבר ידוע על נושא. צריך להיות גם תיאור של מגבלות המחקר.

כמה סקירות שיטתיות כוללות גם מטה-אנליזות, המספקות מידה טובה של ההשפעות הכוללות של ההתערבות הנבדקת. קרא עוד על מטה-אנליזה .