עיצוב APA הוא קבוצת כלליים והנחיות לעיצוב הנייר שלך ולציטוט המקורות שלך. משאבי APA באתר זה עוקבים אחר מהדורת APA 7.

אם אתה צריך לעזרה בעיצוב ניירותUAGCשלך, ניתן להוריד את המסמך הבא ולהשתמש בו כתבנית עבור המאמרים המעוצבים נוסח APA:

תבנית: נייר סטודנטים של UAGC ב- APA (מסמך Word)

כדי בדרישות הנוכחיות של נייר לסטודנטים של APA, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

חידוני תרגול

חידון תרגול עיצוב APA

APA 6 (מיושן) לעומת מהדורות 7 (נוכחיות)

רוצה לראות כמה הבדלים עיקריים בין המהדורה ה-6 וה-7 של APA? עיין באינפוגרפיקה הבאה של שינויים במפתחות APA או במדריך השינויים המלאים של APA:

שינויים במפתחות APA

שינויי APA מרכזיים

 

מדריך לשינוי מלאים של APA

המדריך המלא לשינויי APA