תקנון

תקנון (הסכם התקשרות)

המושיע האקדמי® מצהיר בזאת כי אין לראות בתוצרים שהוא מספק ללקוח משום עבודה גמורה או תחליף לעבודה עצמאית של הלקוח, וכי אין לעשות שימוש בתוצרים אלה על ידי הלקוח באופן שעשוי להוות עבירה או פגיעה בכללי האתיקה או מנוגדת לכול קוד אתי שהוא.

הובהר למזמין על ידי המושיע האקדמי כי העבודה משמשת אך ורק כמקור מידע ואין למסור אותה כפי שהיא כעבודה אקדמית במסגרת לימודים – וזאת משום אתיקה אקדמית.

נאסר על המזמין להפר בשום צורה שהיא את כללי האתיקה והוראות מוסד הלימודים בו הוא לומד ו/או להציג את העבודה כיצירתו. סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם ההתקשרות בין הלקוח למושיע האקדמי וגובר על כל היגד אחר שנאמר בעל פה או נכתב, באופן ישיר או משתמע.

מזמין העבודה ימלא טופס הזמנת עבודה ויחתום עליו. בכך הוא מאשר את כול הפרטים בטופס ואת חתימתו על התקנון.

המזמין מתחייב לא להעביר/למכור בלא תשלום או בתשלום את העבודה לגוף שלישי.

רק לאחר העברת אישור במייל על תשלום המיקדמה (שלא תוחזר בכול מקרה) בהעברה בנקאית – תחל התנעת העבודה.

העבודה תישלח עם גמר החשבון ולאחר השלמת התשלום כולו.

סטודנט/ית יקר/ה! שאלות נוספות? מלא/י פרטים

או חייגו למספר 0544678152

טלפון אחד או השארת פרטים מקרבת אתכם בצעדי ענק לסיום התואר הנכסף והחובות האקדמיות שלכם

מייל  hamoshia@gmail.com        |       נייד 0544678152